Wraz z Miejską Biblioteką Publiczną udało nam się zaprosić na spotkanie Łukasza Krzywonia, autora książki „Filozofuj z dziećmi” (nie mylmy z historią filozofii!). Czym to zaowocowało?

Aktywnie włączamy się w rozwój edukacji oraz promocję logicznego i samodzielnego myślenia, dlatego też cieszymy się z nawiązania kontaktu m. in. z Łukaszem Krzywoniem, który właśnie wydał pierwszy poradnik do filozofowania z dziećmi po polsku.  Spotkanie odbyło się 11 stycznia br.  w naszej Bibliotece w Świeciu. Zaprosiliśmy zarówno rodziców jak i nauczycieli, ale także wszystkich tych, którym na sercu leży dobro dzieci i ich rozwój. Porozmawialiśmy o metodach wspomagających samodzielne myślenie i rozwiązywanie problemów, dochodzenie do wiedzy oraz uczących szacunku dla poglądów innych ludzi.

Rozmowa toczyła się wokół metod filozofowania z dziećmi, ale także omawialiśmy jak można te metody wykorzystać na co dzień w szkole, przedszkolu, zajęciach dodatkowych czy nawet w domu. Uczestnicy spotkania aktywnie brali w nim udział, posypały się pytania o metody, przykłady, ale także obawy przed opanowaniem dużej grupy przy tak spontanicznym i oderwanym od rutyny prowadzeniu zajęć. Tutaj Łukasz przedstawił kilka sposobów na rozbrykaną grupę, a po szczegóły odsyłamy do „Filozofuj z dziećmi”. Na temat samej książki publikujemy osobny artykuł.

Spotkanie zaowocowało jednak nie tylko poznaniem nowej, ciekawej i uniwersalnej metody pracy z dziećmi, ale także stworzeniem przestrzeni do dialogu nauczycieli z rodzicami, mającego na celu poprawienie sposobu nauczania dzieci, a także uczeniu ich kompetencji istotnych w dorosłym życiu (o czym pisaliśmy przy okazji debaty na temat edukacji w naszym mieście). Mamy nadzieję, że powstanie grupa osób, z którymi będziemy mogli się regularnie spotykać, wymieniać się pomysłami i rozwiązywać nurtujące społeczność szkolną problemy.

 

Czym jest filozofowanie z dziećmi?

 

 

Filozofowanie z dziećmi to po prostu rozmawianie z nim trochę inaczej niż zwykle. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie:
Kiedy przychodzi do nas syn lub córka i pyta „dlaczego pada deszcz” (przykład za „Filozofuj!„), nie dawajmy gotowej odpowiedzi (bo chmury, obieg wody itd.), tylko zapytajmy „A jak myślisz?” Dajmy małej główce popracować, poszukać odpowiedzi samodzielnie. Zadawajmy pytania dodatkowe, pogłębiające temat, ale nie oceniamy. Jeśli dziecko zapędzi się w złym kierunku, zadajmy tak pytania, żeby samo wyprowadziło się z błędu.
To, co właśnie opisałam, jest jednym z narzędzi filozoficznych, zwanym metodą sokratejską. Sokrates znany był właśnie z tego, że swoich uczniów zasypywał pytaniami, a nie odpowiedziami.

Ale po co to wszystko?

 

Jest wiele powodów, dla których warto filozofować z dzieckiem. Moim zdaniem najważniejsze jest to, że uczymy dziecko samodzielnie szukać rozwiązania problemu, myśleć po prostu. Poza tym, cytując za artykułem w „Filozofuj”, który pięknie te korzyści wyjaśnia, filozofowanie:
  • ​uczy komunikacji
  • rozbudza ciekawość i dociekliwość
  • uczy refleksji
  • uczy wyrażania własnych myśli
  • uczy rozpoznawania wartości i kierowania się nimi
  • buduje przekonania
  • uczy logicznego i krytycznego myślenia
  • uczy samodzielności w myśleniu
  • wyzwala kreatywność.

 

Spotkanie udało się zorganizować dzięki wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu i prywatnych środków.

 

Wspieramy naukę

Filozofowanie z dziećmi

Philosophy Man

Panowie od filozofii, którzy prowadzą zajęcia w szkołach, ucząc nauczycieli prowadzić lekcje zmodyfikowaną metodą Lipmana.

Filozofuj!

Czasopismo i masa materiałów online, jak zacząć filozofować z dziećmi w domu i szkole, od zaraz. Proste przykłady, metodyka.

Filozofuj z dziećmi

Poradnik autorstwa Łukasza Krzywonia.